Contributie en Corona

Wij hebben de afgelopen periode vragen ontvangen over de contributie verplichting en het niet kunnen sporten door de corona maatregelen. In de Algemene Leden Vergadering van 21 mei jl is onderstaande regeling goedgekeurd.

Onderstaande tekst heeft april vorig jaar op onze website gestaan hetgeen ons beleid verwoordt.

In deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het corona virus stil ligt lopen de kosten voor het grootste deel gewoon door. De inkomsten zijn in deze periode echter een stuk minder. Met name het wegvallen van de kantine inkomsten en diverse inkomsten uit andere activiteiten, zijn een grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting. 

De inkomsten uit contributie blijven tijdens de corona crisis gewoon doorgaan. Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de vereniging erdoorheen helpen, in deze tijd moeten we als leden dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar in figuurlijke zin. 

Naast deze morele kant van het verhaal is er ook een principiële kant die het blijven innen en betalen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Bij een lidmaatschap is er, zoals ze dat zo mooi zeggen, geen wederkerigheid van rechten en plichten. Daarvan is bij een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool wel sprake. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden. Zeker niet in een situatie van volledige overmacht waarin we momenteel als samenleving zijn terechtgekomen. Bovendien is de totale contributie van een heel jaar verdeeld over 12 gelijke (maandelijkse) delen, dus het niet hebben van activiteiten, betekent niet dat er geen contributie betaald hoeft te worden. 

 

Echter wij begrijpen ook dat er leden onevenredig hard getroffen zijn door de Corona pandemie. Derhalve is in de ALV van 21 mei jl onderstaande regeling door de ALV goedgekeurd. Dit betreft een coulance regeling voor leden die financieel hard zijn getroffen.  De regeling ziet er als volgt uit: 

  • De regeling betreft alleen de senioren leden; 
  • Senioren leden kunnen een schriftelijk verzoek indienen om voor het seizoen 2021/2022 een korting te krijgen van 50% (€ 135) op de contributie; 
  • De contributie en eventuele achterstanden tot en met seizoen 2020/2021 dienen volledig voldaan te zijn; 
  • Het lid blijft ook voor het seizoen 2021/2022 lid; 
  • De contributie over de 1e seizoenshelft 2021/2022 dient voldaan te zijn. De 2e seizoenshelft hoeft dan geen contributie betaald te worden; 
  • Leden die gebruik maken van een betaling via de Ooievaarspas en nieuwe leden per seizoen 2021/2022 kunnen geen beroep doen op de regeling; 
  • Als men in aanmerking wenst te komen voor bovenstaande coulance regeling kan men hiervoor een mail sturen voor 31 december 2021 aan secretaris@laakkwartier.nl waarin naam, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer vermeld dient te worden; 
  • Wij willen u vragen te overwegen om af te zien van deze coulance regeling als u het niet nodig heeft. Het komt uiteindelijk uw club ten goede.  

Deze regeling zal alleen van toepassing verklaard worden als de verenging op normale wijze haar inkomsten (oa sluiting van de kantine door opgelegde maatregelen of onvoorziene omstandigheden.) kan genereren. 

Bestuur H.V.V. Laakkwartier

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!