Contributie

Contributiebedragen                                              

Contributiebedragen.jpg

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van HVV Laakkwartier heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen ’20 – ‘21.  De huidige automatische incasso wordt door de vereniging niet meer gedraaid. Wanneer u een periodieke overboeking heeft ingesteld bij uw bank, dient u deze zelf stop te zetten.

 

NIKKI start in augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt in begin augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar hvvlaakkwartier@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en  telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

 

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

 

Vergoedingen via Ooievaarspas

Wanneer u gebruik maakt van een Ooievaarspas om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Vervolgens kunt u met de Ooievaarspas op de vereniging zelf terecht om deze te laten scannen. Loket hiervoor is geopend op maandag- en woensdagmiddag van 17.00 uur tot 19.00 uur ( Ria Jasai ) in de boven-kantine en voor zaterdag op afspraak na bericht aan front-office@laakkwartier.nl. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

 

Let op!

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op hvvlaakkwartier@nikki.nl.

2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.           De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

NIKKI gaat samen met het bestuur en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

 

Beëindiging van uw lidmaatschap / overschrijving 

 

Indien u het lidmaatschap van de vereniging Laakkwartier wilt beëindigen, kunt u dit uitsluitend schriftelijk kenbaar maken door een e-mail te zenden aan Ledenadministratie@laakkwartier.nl. De contributieverplichting loopt echter door tot eind van het lopende seizoen. Het seizoen loopt van 1juli tot 1 juli van het daaropvolgende jaar. Indien het lidmaatschap niet wordt opgezegd voor uiterlijk 1 juli van het lopende seizoen dan wordt het lidmaatschap automatisch met de daarbij behorende contributie verplichting met één seizoen verlengd. Wil je tevens overschrijving naar een andere vereniging dan moet dit vóór 15 juni van het lopende seizoen geschieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via  Ledenadministratie@laakkwartier.nl

 

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen.

 

NIKKI & Het Bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!